Voor wie het verleden omarmt

Stamboom Glatz

Glatz Familiewapenschild klein.jpg

De Glatz familie in Duitsland

Vanaf het jaar 1500 is vanuit het Swarzwald dorp Unterkirnach de Glatz familie terug te vinden in America, Australië, Frankrijk, Nederland en Oostenrijk. Graag komen wij in contact met deze familieleden om het Glatz Buch van Robert Glatz verder uit te werken.
Onderstaand de Glatz in Duitsland.
Neem daarvoor contact met mij op.

Glatz Duitsland 1351.jpg

Zie Glatz Verein Duitsland

www.glatz-ev.de

Glatz menu:
Ulrich von Hardegg - Grafen von Glatz
Glatz Verein Duitsland
Glatz und Uhrenproducten
Glatz in die Niederlanden
 Glatz im Pfalz & Amerika
• Glatz im Erztgebirge & 75 Jahr

Robert Glatz † heeft in het GLATZ Buch honderden familieleden wereldwijd geinventariseerd. Een deel van deze Swarzwald familie uit Unterkirnach 1600-1800 heb ik al digitaal verwerkt en is te raadplegen op www.genealogie-online.nl dossier Martens.

Ook de Nederlandse Glatz familie is verwerkt, maar zoek nog naar aanvullingen.
Zie mijn contact gegevens.

 Uitgereikt op de Rijksdag van Regensburg 1471 Duitsland.

 GLATZ Wapenschild

 In het Oostenrijk huis in de boerderij-state archief van Wenen stond dit Glatz wapenschild ut 1471.

Bezoek Swarzwald van mijn stamopa Glatz.

De Drie Zwanen - Koffiehuis

Genealogie GLATZ
familie

Van mijn vaderskant zijn o.a. Martens en Glatz onderzocht. De Nederlandse Glatz familie stamt uit het Duitse Zwarte Woud met de komst in 1826 van klokkenmaker Theodor Glatz naar Nijmegen die huwde met de dochter van de weduwe en herbergier Helena Linders, waren de opa en oma van mijn grootmoeder Martens-Glatz.

De Drie Zwanen was rond 1800 een bekend logement en Theodor en zijn vrouw namen allengs de exploitatie van Helena over. In 1831 kocht of erfde Theodor het pand.

De familie Glatz heeft een eigen website, zie: www.glatz-ev.de
H
elaas is de vereniging in 2022 opgeheven.

Download de publicatie:

Theodor Glatz 1798 Een Nijmegenaar uit het Schwarzwald.pdf

In het logement De Drie Zwanen was het een komen en gaan zoals blijkt uit de vele berichten in de Nijmeegsche Courant in de 19e eeuw. Veel kooplieden en kwakzalvers verkochten hier hun waar of hielden hier tijdelijk bijeenkomsten om hun diensten aan te bieden. Hierna enkele voorbeelden.

Nijmeegsche Courant vrijdag 11 juli 1817

Gerechtelijke verkoping van in beslag genomen goederen. Op maandag 14 juli 1817, 's morgens om 9 uur, zal op de Korenmarkt ten huize van de kastelein Vermeegen, waar uithangt "De Drie Zwanen", worden overgegaan tot de publieke verkoop, aan de meestbiedende en laatsten ophogen van meubilaire goederen, bestaande in stoelen, tafels, spiegel, schilderijen, bedden, dekens, linnen, koper, tin, kachel en pijpen, een extra fraaie pendule en het geen verder te voorschijn zal gebracht worden. Alles voor contant geld.

Op 18 maart 1819 's avonds om 6 uur zal notaris van Munster bij kastelein van Megen op de Korenmarkt inzetten.
1) Loyabel huis en erf "de Drie Zwaantjes" op de Korenmarkt sedert onheuge­lijke jaren logement.
2) Huis en erf naast voorgaande op de hoek van de plaats van de Waalsche Kerk.

 Nijmeegsche Courant dinsdag 10 februari 1829 nr. 12

Belangrijk bericht. Met permissie van de Wel Edele Achtbare Heren Burgemeester en Wethouderen der stad Nijmegen. Men verwittigt hiermede aan het geëerde publiek, dat de heer Delivié alhier gearriveerd is, om alle ongelukkigen, die stamelen of spraakgebrekken hebben, in een zeer korte tijd hiervan te genezen; waarvan hij uitmuntende bewijzen, van in deze als in andere provincie's herstellende lijders bij zich heeft. Al diegenen, die hieraan onderhevig zijn en gaarne met bovengenoemde heer wensen te raadplegen, gelieven zich te vervoegen ten huize van de weduwe Sengers, in de drie Zwanen, op de Korenmarkt, alwaar deze heer van 's morgens 10 tot 1 en 's middags van 3 tot 6 uur te spreken is, doch zal hij maar een korte tijd alhier vertoeven.

Nijmeegsche Courant 12 maart 1836 en 8 maart 1837

Er is hier aangekomen een koopman met beste Saksische kanarievogels, zingende waterrol en nachtegaals-slag, en welke differente rollen fluiten. Is gelogeerd op de Korenmarkt, in "de Drie Zwaantjes", bij T. Glatz te Nijmegen. Blijft niet langer als 4 dagen.

En de werving van alom bekende buurman

Korenmarkt 1910 Hof van Brabant-2.jpg

genealogie-rene-martens.nl Expanded Navigation


×

genealogie-rene-martens.nl Site Map


×

Menu Sign In