Voor wie het verleden omarmt

Stamboom Glatz

Glatz Familiewapenschild klein.jpg

Uitgereikt op de Rijksdag van Regensburg
1471 
Duitsland

GLATZ Wapenschild

 In het Oostenrijk huis in de boerderij-state archief van Wenen stond de volgende vermelding:

"Item voor Hannsen, en Georgen Lautentzen Gebrueder de Glatz, gezirt scheldt irerlichleibeserben naar een witte naam aan een geel gezicht Guen partetts, UMB het voorhoofd een witte vliegende Flige Pinder hebben, op elk van de ORN seittenvon geopend op een rode, en de helmen met een wortel en witte heimdeckhen, voortkomend uit een gele partetts prustbild in het bewijs, becleidet, met groene Pinder gelaat, vliegen en alle gewrichten van farbenund verzonden als het scheldt etc.

Regenspurg om na Eritag zand Laurentzentag Anno Domini 1471, Ind Ook voor John, George en Laurenzen kale broers noemden hun erfgenamen een witte plaat, is een groene, gelbfärtiges Angesicht. Om het voorhoofd, een witte vliegende stropdas, wit op elke zijde van de oren een helm op moeten bedekken, gaat verende gelbfärtiges borstbeeld in gekleed met een groen gezicht, fligender stropdas en vleugels van kleuren en alle gestalltet zoals in het teken, enz.
Regensburg op dinsdag na Laurenziustag (dat was 13 augustus) 1471.


De Drie Zwanen - Koffiehuis

Genealogie GLATZ
familie

Van mijn vaderskant zijn o.a. Martens en Glatz onderzocht. De Nederlandse Glatz familie stamt uit het Duitse Zwarte Woud met de komst in 1826 van klokkenmaker Theodor Glatz naar Nijmegen die huwde met de dochter van de weduwe en herbergier Helena Linders, was de opa en oma van mijn grootmoeder Martens-Glatz.

De Drie Zwanen was rond 1800 een bekend logement en Theodor en zijn vrouw namen allengs de exploitatie van Helena over. In 1831 kocht Theodor het pand.

De familie Glatz heeft een eigen website, zie: www.glatz-ev.de

Download de publicatie:
Theodor Glatz 1798 Een Nijmegenaar uit het Schwarzwald.pdf

In het logement De Drie Zwanen was het een komen en gaan zoals blijkt uit de vele berichten in de Nijmeegsche Courant in de 19e eeuw. Veel kooplieden en kwakzalvers verkochten hier hun waar of hielden hier tijdelijk bijeenkomsten om hun diensten aan te bieden. Hierna enkele voorbeelden.

Nijmeegsche Courant vrijdag 11 juli 1817

Gerechtelijke verkoping van in beslag genomen goederen. Op maandag 14 juli 1817, 's morgens om 9 uur, zal op de Korenmarkt ten huize van de kastelein Vermeegen, waar uithangt "De Drie Zwanen", worden overgegaan tot de publieke verkoop, aan de meestbiedende en laatsten ophogen van meubilaire goederen, bestaande in stoelen, tafels, spiegel, schilderijen, bedden, dekens, linnen, koper, tin, kachel en pijpen, een extra fraaie pendule en het geen verder te voorschijn zal gebracht worden. Alles voor contant geld.

Op 18 maart 1819 's avonds om 6 uur zal notaris van Munster bij kastelein van Megen op de Korenmarkt inzetten.
1) Loyabel huis en erf "de Drie Zwaantjes" op de Korenmarkt sedert onheuge­lijke jaren logement.
2) Huis en erf naast voorgaande op de hoek van de plaats van de Waalsche Kerk.

 Nijmeegsche Courant dinsdag 10 februari 1829 nr. 12

Belangrijk bericht. Met permissie van de Wel Edele Achtbare Heren Burgemeester en Wethouderen der stad Nijmegen. Men verwittigt hiermede aan het geëerde publiek, dat de heer Delivié alhier gearriveerd is, om alle ongelukkigen, die stamelen of spraakgebrekken hebben, in een zeer korte tijd hiervan te genezen; waarvan hij uitmuntende bewijzen, van in deze als in andere provincie's herstellende lijders bij zich heeft. Al diegenen, die hieraan onderhevig zijn en gaarne met bovengenoemde heer wensen te raadplegen, gelieven zich te vervoegen ten huize van de weduwe Sengers, in de drie Zwanen, op de Korenmarkt, alwaar deze heer van 's morgens 10 tot 1 en 's middags van 3 tot 6 uur te spreken is, doch zal hij maar een korte tijd alhier vertoeven.

Nijmeegsche Courant 12 maart 1836 en 8 maart 1837

Er is hier aangekomen een koopman met beste Saksische kanarievogels, zingende waterrol en nachtegaals-slag, en welke differente rollen fluiten. Is gelogeerd op de Korenmarkt, in "de Drie Zwaantjes", bij T. Glatz te Nijmegen. Blijft niet langer als 4 dagen.

En de werving van alom bekende buurman

Korenmarkt 1910 Hof van Brabant-2.jpg

genealogie-rene-martens.nl Expanded Navigation


×

genealogie-rene-martens.nl Site Map


×

Menu Sign In