Voor wie het verleden omarmt

Hazenkampwijk 100 jaar

Nijmegen banner.jpg

Hazenkamp-banner.jpg

Hazenkampwijk Nijmegen

107 jaar jong

1916 – 2023

Versie 1.9 230212

Redactie: René Martens.

Website over 100+ jaren HAZENKAMP
Over diverse wijken van Nijmegen zijn in de afgelopen jaren leuke boekjes verschenen over het ontstaan en het sociale leven in deze wijken. Helaas ontbrak daarbij een boekje over de Hazenkamp. Op initiatief van René Martens is een redactie gevormd met als doel in de lente van 2018 de eerste uitgave te kunnen presenteren. Zover is het er feitelijk niet van gekomen maar treft u hieronder alle gevonden informatie aan.

René is geboren en getogen in de Wezenlaan en vond het tijd om dit gat van de Nijmeegse geschiedenis in te vullen.
Luutje publiceert als freelance journaliste o.a. met haar uitgave over gesprekken met oud Hazenkamp bewoners. Zij draagt zorg voor de interviews.
Jo kent als voormalig postbode van o.a. deze wijk nog de vele verhalen van de mensen en hun geschiedenis met veel up en downs.

De komende tijd treft u op deze website de tussentijdse resultaten aan en ontvangen wij graag uw eigen herinneringen aan de voormalige bewoners. Heeft u leuke verhalen of fotomateriaal geef dit dan svp ons door. Zie hiervoor de Contact pagina.

Bronnen: Veel informatie is verkregen via Internet, Archief Nijmegen en interviews van bedrijven en personen. Voor zover mogelijk is toestemming gevraagd aan auteurs tenzij sprake is vrije publieksinformatie.

--------------------------------------------------------

Stolpersteine (struikelstenen) in de Hazenkamp

Demnig Nijmegen 2023.jpg

Op 19 april 2023 zijn in de Hazenkamp de Stolpersteine geplaatst in de Groenestraat, Leeuwstraat, Hertstraat en Hindestraat met dank aan de Stichting Stolpersteine Nijmegen. Deze stichting heeft uitgebreid de familie oorloggeschiedenis onderzocht. Hun resultaten hebben wij nu opgenomen bij de betreffende straten verderop in deze website.

Stolpersteine, ook wel struikelstenen genoemd, zijn kleine gedenkstenen die in de stoep voor de  huizen zijn geplaatst om de slachtoffers van de holocaust te herdenken. De stenen zijn gemaakt van beton of messing en bevatten de gegevens van het slachtoffer.
De kunstenaar Gunter Demning begon in 1992 met het plaatsen van deze stenen in Duitsland en sindsdien zijn er meer dan 75.000 stenen geplaatst in heel Europa. Demning kwam speciaal daarvoor naar Nijmegen.

Volgens oud burgemeester van Tijn had Nijmegen destijds de meeste Joodse inwoners van Nederland in plaats van Amsterdam. Ook de locale regelgeving was vroeger discriminerend voor Joden tot laat in de 20 eeuw.


Buurt of wijk Hazenkamp

Dobbelmannweg.jpg

Met de bouw van de kerk en klooster op de hoek van Groenestraat en Dobbelmannweg wordt sinds 1916 stap voor stap de Hazenkampwijk ontwikkeld met merendeels middenstandswoningen. Het naastgelegen Willemskwartier wordt vanaf 1917 tevens ontwikkeld met voornamelijk sociale huurwoningen.

Hazenkamp is een wijk in Nijmegen. De wijk bevindt zich in het stadsdeel Nijmegen-Midden. De wijk ligt ingeklemd tussen de straten Groenestraat, Vossenlaan en Wezenlaan, en bevindt zich op ongeveer 2,5 kilometer van het stadscentrum. Op 1 januari 2006 woonden er 5.218 mensen in de wijk.

In 1928, net een jaar vóór het begin van de wereldwijde economische crisis, is begonnen met de bouw van een omstreden verkeersbrug over de Waal. De opening van de brug in juni 1936 heeft grote gevolgen voor de stad. Het gebied waar de zuidelijke oprit van de brug wordt aangelegd, moet geheel worden geherstructureerd. Verder is een indirect gevolg dat de meeste winkeliers in de benedenstad verkassen naar de bovenstad waar zij, na het verdwijnen van de gierpontverbinding, beter bereikbaar zijn voor (potentiële) klanten.

De aandacht van de gemeente inzake de volkshuisvesting is voornamelijk gericht op stadsuitbreidingen en niet zozeer op de bestaande bebouwing. Om de grote woningnood het hoofd te bieden, wordt in de tweede helft van de jaren '30 gebouwd in het Waterkwartier, Hengstdal, de Hazenkamp en Hatertse Hei en wordt de Landbouwbuurt gebouwd. 

Van Rob Esser, januari 2015.
De wijk heet formeel Hazenkamp. De naam De Hasenkamp stond in 1822 reeds vermeld op het minuutplan van de kadastrale gemeente Hatert, Sectie C: het Veld. In de periode 1852 tot en met 1940 was dit gebied onderdeel van Wijk G.  
Bij de 12e Volkstelling annex woningtelling van 31 mei 1947 was de buurt Hazenkamp een van de buurten in Wijk 1 ten westen van de spoorlijn Nijmegen - Venlo. De grens met de buurt St. Anna lag tot 1960 bij de Hatertseweg.
 
Bij de Woningtelling 1956 lag de buurt Hazenkamp in de wijk Nijmegen Zuid. Ook het gebied tussen Groenestraat - Wezenlaan - Goffertweg - Slotemaker de Bruïneweg en de spoorlijn Tilburg - 's-Hertogenbosch - Nijmegen maakte in de periode 1956-1960 deel uit van deze buurt. 
Bij de Volkstelling 1960 zijn de grenzen van de buurt Hazenkamp opnieuw aangepast. De buurt wordt sindsdien begrensd door de Vossenlaan - Wezenlaan (vanaf 1964: Rentmeesterlaan) - Wezenlaan - Groenestraat - St. Annastraat.
 
Van de wijk Hazenkamp is pas sprake sinds 1970 als de wijken worden aangemerkt als stadsdelen en de buurten als wijken. De wijk Hazenkamp lag tot 2006 in het stadsdeel Nijmegen-Zuid. Sinds 1 januari 2007 ligt deze wijk in het stadsdeel Nijmegen-Midden.  
In het raadsbesluit van 25 oktober 2006 (raadsvoorstel 133/2006) staat nog een ander beslispunt dat in dit verband relevant is. De raad heeft besloten: "3. De huidige administratieve wijkgrenzen, zoals vastgelegd in de gemeentelijke registratie van adressen, vast te stellen als zijnde de formele wijkgrenzen."
Dit betekent dat ook de adressen Groenestraat 2 t/m 288 (even) en Wezenlaan 2 t/m 96 (even) sinds 1 januari 2007 formeel in de wijk Hazenkamp liggen.

Hazenkamp 1925-2.jpg

Hazenkamp wijk.jpg

Klik op de betreffende straat om het PDF bestand te openen.

genealogie-rene-martens.nl Expanded Navigation


×

genealogie-rene-martens.nl Site Map


×

Menu Sign In